Agro CS Superfosfát 5 kg

259,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 12 ks
Velká Bíteš 2 ks
Havlíčkův Brod 2 ks
Tišnov 9 ks
Skuteč 5 ks
Mohelnice 6 ks
Nové Město 16 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8590281301160

Soubory ke stažení

Agro CS Superfosfát 5 kg

Agro Superfosfát je nejrozšířenější fosforečné koncentrované hnojivo.
Vodorozpustná forma způsobuje rychlý účinek hnojiva.
Hnojivo obsahuje fosfor, který podporuje tvorbu zdravého kořenového systému a násadu krásných květů.
Hnojivo je vhodné pro podzimní a jarní hnojení a k přidávání do kompostů.
Umožňuje využití sluneční energie rostlinou.

- Složení: fosforečné hnojivo s obsahem fosforu P2O5 17%
- Umožňuje využití sluneční energie rostlinou
- Dávkování: 1 kg hnojiva vystačí cca na 17 – 50 m2 dle typu rostliny

Použití:
- Hořká sůl se používá výhradně v roztoku k listové aplikaci či zálivkou ke kořenům. Aplikuje se ve 2 až 5 % koncentraci (20 - 50 g na 1 l vody v množství 25 g na 10 m2) na list postřikovačem, lze kombinovat s pesticidy.
- Je velmi dobře snášena rostlinami, přesto však může vyjímečně dojít k jejich poškození.
- Aplikaci na list volíme pro rychlý účinek. Zálivka ke kořenům znamená snadný a rychlý příjem kořeny vodorozpustné formy hořčíku.
- Při nižší vzdušné vlhkosti nebo vysokých teplotách je vhodné použít nižší koncentrace a postřik zopakovat.
- Hořká sůl není na světle stálá a reaguje i na teplotu a vzdušnou vlhkost. Přitom dochází k rekrystalizaci, která nemá vůbec žádný vliv na rozpustnost hořké soli ve vodě.
- Tato vlastnost je pro hořkou sůl typická.

Hlavní termíny pro aplikaci hnojiva:
- Únor, Březen, Duben, Květen, Září, Říjen, Listopad

Dávkování:
- kapusta, papriky, rajčata 250 - 400 g na 10 m2
- celer, cibule, kedluben, salát, špenát 200 - 300 g
- okurky, mrkev, petržel, květák, zelí 400 - 500 g
- vocné stromy (mladé) 200 - 400 g na 10 m2
- ovocné stromy (plodné) 400 - 600 g na 10 m2
- drobné ovoce 200 - 500 g na 10 m2
- jahody 250 - 400 g na 10 m2

Specifikace:
- Značka: Agro
- Produktové číslo: 000354
- EAN: 8590281301160
- Hmotnost balení: 5 kg
- Výrobce: Agro CS a.s.

NEBEZPEČÍ
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Upozornění:
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím hnojiva.