AGRO Dusíkaté vápno 20 kg

1 415,00 s DPH
Skuteč 2 ks
Velké Meziříčí 1 ks
Bystřice 2 ks
Velká Bíteš 2 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8594005009486

AGRO Dusíkaté vápno 20 kg


Dusíkaté hnojivo pro nárůst zelené hmoty s obsahem vápníku, pro snížení kyselosti půdy.


• Agro Dusíkaté vápno je dusíkaté hnojivo s obsahem dusíku pro nárůst zelené hmoty a obsahem vápníku, který snižuje kyselost půdy.
• Hnojivo díky svému složení desinfikuje půdu a tím ničí zárodky chorob, škůdců i semena plevelů.
• Hnojivo doporučujeme užívat hlavně při pěstování košťálové zeleniny, jelikož zabraňuje nádorovitosti této zeleniny.
• Hnojivo se používá k jarnímu i podzimnímu hnojení.
Minerální dusíkato-vápenaté hnojivo 18% N + 50% CaO

Použití:
• Dva až tři týdny před setím či výsadbou rozhodíme hnojivo na plochu a zapravíme v dávce cca 50 g na m2.
• Při aplikaci by měla být půda vlhká. Hnojení vzešlých kultur provádíme do řádků mezi rostliny, které musí být suché.
• Při aplikaci hnojiva do kompostu posypeme každou vrstvu odpadů o výšce cca 25 cm.

Hlavní termíny pro aplikaci hnojiva:
• Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec

Dávkování:
• Košťálová zelenina 30 - 100 g na 1 m2
• Cibulová a listová zelenina 30 - 50 g na 1 m2
• Celer a rajčata 40 - 50 g na 1 m2
• Hrách a fazole 20 - 30 g na 1 m2
• Ovocné stromy a jahody 30 - 50 g na 1 m2
• Brambory 30 - 50 g na 1 m2
• Obnova trávníků 40 - 50 g na 1 m2
• Kompostování a dezinfekce půdy 100 g na 1m2
• Podzimní dezinfekce půdy 100 g na 1m2

Specifikace produktu:
• Výrobce: Agro CS a.s.
• Produktové číslo: 000328
• EAN: 8594005009486
• Hmotnost balení: 20 kg
• Výrobce: Agro CS a.s.

Upozornění:
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím hnojiva.

NEBEZPEČÍ
Acute Tox. 4, H302 Zdraví škodlivý při požití.
Skin Irrit. 2, H315 Dráždí kůži.
Skin Sens. 1, H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Eye Dam. 1, H318 Způsobuje vážné poškození očí.
STOT SE 3, H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.