Fénix tuhý podpalovač 48 podpalů

29,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 45 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8586001701372

Fénix tuhý podpalovač 48 podpalů


Tuhý podpalovač Fénix v kartonové krabičce má kromě estetického významu i praktický, jelikož je možné ho připravovat a skladovat u potravin.


Celkem 48 nařezaných kusů se snadno odlamuje a každý z nich dokáže po zapálení hořet přibližně 5 - 6 minut.
Během těchto minut tuhý podpalovač zapálí všechno vysušené dřevo, které mu podstčíte.

Návod k použití:
1) Nachystejte pevné palivo.
2) Pod pevné palivo uložte podpalovač Fénix.
3) Podpalte

Specifikace produktu:
• Značka: Fénix
• Typ: Podpalovač - pevný/tuhý
• Výrobce: ŠK SPEKTRUM, s.r.o.
• Země původu: Slovenská Republika
• Hmotnost: 250 g
• Váha při plnění: 250g
• EAN: 8586001701372

VAROVÁNÍ!
H228 Hořlavá tuhá látka.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj
Zákaz kouření.