BIOTOLL Univerzální insekticid proti hmyzu 500 ml

 • GHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí
119,00 s DPH
Havlíčkův Brod 4 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.
UNICHEM AGRO CZ s.r.o.

Parametry produktu:

 • EAN: 3830072310045
 • Výrobce: UNICHEM AGRO CZ s.r.o.

Parametry produktu:

 • H Věty:
  • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P Věty:
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
  • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
  • P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem
  • P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

BIOTOLL Univerzální insekticid proti hmyzu 500 ml


Kontaktní insekticid s dlouhotrvajícím působením je určen k hubení létajícího a lezoucího hmyzu.


• Kontaktní insekticid s dlouhotrvajícím působením je určen k hubení létajícího (mouchy, komáři, moli, mušky) a lezoucího hmyzu (mravenci, rybenky, štěnice, švábi, rusy, roztoči apod.).
• Nezanechává viditelné stopy, nedělá skvrny.
• Bezproblémové použití na stěnách a zdech.
• Je na vodní bázi, biologicky rozložitelný.

Přednosti:
• Účinná a dlouhodobá ochrana
• Biologicky rozložitelný
• Bez skvrn a zápachu
• Na vodní bázi, bezproblémové použití např. na stěnách, zdech (nezanechává skvrny!)

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Specifikace:
• Výrobce: UNICHEM AGRO CZ s.r.o.
• Značka: BIOTOLL
• Kód produktu: 51391
• EAN: 3830072310045
• Balení: 500 ml
• Kartonové balení: 12 ks
• Rozměry (DxVxŠ): 70 x 210 x 70 mm
• Hmotnost: cca 0,6 kg
• Vyrobeno v EU