BIOTOLL Faracid insekticid proti mravencům 500 ml

 • GHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí
149,00 s DPH
Havlíčkův Brod 5 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.
UNICHEM AGRO CZ s.r.o.

Parametry produktu:

 • EAN: 3830072310052
 • Výrobce: UNICHEM AGRO CZ s.r.o.

Parametry produktu:

 • H Věty:
  • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P Věty:
  • P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
  • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
  • P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště
  • P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ:
  • P333 Při podráždění kůže nebo vyrážce:
  • P352 Omyjte velkým množstvím vody
  • P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Soubory ke stažení

BIOTOLL Faracid insekticid proti mravencům 500 ml


Speciální tekutý prostředek v rozprašovači na hubení mravenců-faraonů, který působí se zpožďujícím účinkem - zanášení přípravku do hnízda.


• Insekticid ve formě rozprašovače na hubení mravenců-faraonů.
• Opožděný účinek umožňuje návrat mravencům do jejich hnízda a další kontaminaci ostatních mravenců.
• Účinná a dlouhotrvající ochrana, která není škodlivá pro životní prostředí. Bez skvrn a zápachu (použitelný i na stěny).
• Přípravek na mravence v rozprašovači.

Přednosti:
• Účinná a dlouhodobá ochrana
• Jednoduché použití
• Bez skvrn a zápachu (vodní roztok, může se použít i na stěny,…)
• Příznivý pro životní prostředí
• Zpožděný účinek umožňuje návrat mravencům do jejich hnízda a další kontaminaci ostatních mravenců

Používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Specifikace:
• Výrobce: UNICHEM AGRO CZ s.r.o.
• Značka: BIOTOLL
• Kód produktu: 51496
• EAN: 3830072310052
• Balení: 500 ml
• Kartonové balení: 12 ks
• Rozměry (DxVxŠ): 70 x 255 x 70 mm
• Hmotnost: cca 0,6 kg
• Vyrobeno v EU