Agro CS FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rostliny s účinkem proti smutnicím 0,5 l

107,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 38 ks
Choceň 3 ks
Havlíčkův Brod 12 ks
Skuteč 6 ks
Velké Meziříčí 3 ks
Bystřice 16 ks
Velká Bíteš 12 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.

Parametry produktu:

  • EAN: 8594005009394
  • Objem: 0,5 l

Agro CS FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rostliny s účinkem proti smutnicím 0,5 l


Plnohodnotné hnojivo s účinkem proti smutnicím.


FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rostliny s účinkem proti smutnicím je speciální plnohodnotné hnojivo pro všechny druhy pokojových rostlin.
Zlepšuje celkovou vitalitu rostlin a zvyšuje jejich odolnost vůči chorobám a škůdcům.
Obsahuje unikátní aromatické látky, které omezují výskyt mušek – smutnic.
Ty se vyskytují v přemokřené půdě, především při nadměrné zálivce.
Po aplikaci hnojiva dojde k jejich úplnému vypuzení z interiéru.

- Unikátní aromatické látky účinkují na mušky smutnice – stačí 4 aplikace
- Působí proti tvorbě nevzhledných plísní na povrchu substrátu
- Provoní interiér pomerančovým aroma
- Dobrá manipulace s výrobkem – odnosné ucho
- Dávkování: láhev důkladně protřepejte, 1 víčko = 15 ml nalijte do 2 litrů vody a promíchejte; aplikujte roztok přímo na substrát (ne do misky)

Výživa rostlin – prevence proti výskytu mušek smutnic:
- V období vegetace (březen - září) používejte 1 x za 2 týdny; mimo vegetační období 1 x za 1 měsíce.

Při výskytu mušek smutnic:
- Použijte 1 x týdně. Aplikaci opakujte min. 4 x za sebou.

Specifikace produktu:
• Značka: Floria
• Produktové číslo: 008350
• EAN: 8594005009394
• Hmotnost cca: 0,5 kg
• Objem balení: 0,5 l
• Výrobce: Agro CS

VAROVÁNÍ:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

UPOZORNĚNÍ
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
(Číselný kód pokynů nemusí být na označení uveden.)
Pokyny P101 a P102 se nemusí uvádět na označení výrobku určeného pro profesionální použití.