AgroBio Touchdown Quattro 100 ml

89,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 12 ks
Tišnov 19 ks
Skuteč 5 ks
Velké Meziříčí 24 ks
Bystřice 15 ks
Mohelnice 12 ks
Nové Město 17 ks
Velká Bíteš 5 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.

AgroBio Touchdown Quattro 100 ml


Herbicidní přípravek na rostliny TOUCHDOWN QUATTRO - účinná látka GLYFOSFÁT 360g/l

Touchdown Quattro obsahuje účinnou látku glyphosate, která je přijímaná listy. Přípravek působí neselektivně jako listový systematický herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního před setím nebo na strniště. Používá se v ovocných sadech, vinicích na orné i nezemědělské půdě.

Ochranná lhůta:
7 dní

Dávkování:
20 - 50 ml na 1 - 3 litry vody na 100 m2.

VAROVÁNÍ:

Standardní věta o nebezpečnosti:

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení (prevence):

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obal a obsah bezpečným způsobem

Dodatková informace:

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.