AgroBio Touchdown Quattro 1 l

530,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 3 ks
Choceň 4 ks
Tišnov 1 ks
Skuteč 5 ks
Bystřice 2 ks
Mohelnice 5 ks
Nové Město 5 ks
Velká Bíteš 2 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Soubory ke stažení

AgroBio Touchdown Quattro 1 l


Herbicidní přípravek na rostliny TOUCHDOWN QUATTRO - účinná látka GLYFOSFÁT 360g/l

Touchdown Quattro obsahuje účinnou látku glyphosate, která je přijímaná listy. Přípravek působí neselektivně jako listový systematický herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního před setím nebo na strniště. Používá se v ovocných sadech, vinicích na orné i nezemědělské půdě.Ochranná lhůta:
7 dní

Dávkování:
20 - 50 ml na 1 - 3 litry vody na 100 m2.

Popis produktu:
Totální herbicid pro hubení plevelů a nežádoucí vegetace.

TOUCHDOWN QUATTRO obsahuje účinnou látku glyfosát, která je přijímána listy. Přípravek působí neselektivně jako listový systemický herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního před setím nebo výsadbou, před sklizní nebo na strniště. V rostlinách se rychle šíří. Po aplikaci na list aktivně rostoucích plevelů je TOUCHDOWN QUATTRO translokován do kořenů, stolonů, oddenků, což vede k totálnímu zničení rostliny. Proto je důležité, aby plevele dosáhly dostatečné plochy povrchu listů, zajišťující vstřebání přípravku. Optimální doba pro aplikaci proti vytrvalým plevelům je těsně před nebo na začátku květu. K dosažení dostatečné translokace přípravku TOUCHDOWN QUATTRO do oddenků, je vždy třeba počítat s kultivací nejdříve týden po aplikaci. Uvětšiny vytrvalých plevelů je třeba počkat s kultivací minimálně 7 dní. Při kontaktu s půdou se inaktivuje.

Pro jaké rostliny je registrován?

cesty mezi záhody
nezemědělská půda (chodníky, kolem plotů, hřiště, aj.)
půda (příprava před výsevem, výsadbou)
réva vinná, ovocné sady (kromě broskvoní)
Jak jej použít?

postřikem na vzlešlé plevele (je přijímám zelenými částimi rostlin)
přípravkem se v plné dávce ošetřuje jednou ročně
přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
aplikujte pozemně postřikem
nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin
přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

VAROVÁNÍ:

Standardní věta o nebezpečnosti:

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení (prevence):

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obal a obsah bezpečným způsobem

Dodatková informace:

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.