DEN BRAVEN Ochrana dutin 400 ml


Pro ochranu dutin proti vzniku, ale i zastavení koroze. Vynikající penetrační schopnost umožňuje průnik do nejmenších dutin. Chrání komplexně, proniká pod vlhkost a vodu.


• Speciální antikorozní přípravek - pro ochranu dutin před oxidací.
• Zabraňuje a zastavuje korozi.
• Nepostradatelný pomocník každého motoristy.

Použití:
• Pro ochranu dutin proti vzniku, ale i zastavení koroze.
• Ochrana dutin podvozků, prahů, dveří, bočních lišt, kapoty motorů vozidel.
• Konzervace spojů, čepů a ocelových dílů zemědělských a stavebních strojů.

Specifikace:
• Výrobce: Den Braven
• Označení produktu: TA40601
• EAN: 4001587040065
• Balení: 400 ml

Signální slovo:
NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 Způsobuje poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. Expoziční cesta: vdechnutí/inhalace.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úcinky.

Sprej na ochranu dutin / ochrana podvozku / ochrana prahů / ochrana auta
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru