DEN BRAVEN Keramické mazivo 400 ml


Pro mazání vysoce teplotně zatížených kluzných ploch či spojů. Ideální pro závitové spoje spalovacích motorů a turbín ve strojírenství.


• Chrání třecí plochy před korozí, odolává horké a studené vodě, většině kyselin a louhům.
• Tepelná odolnost -40°C až +1400°C.

Specifikace:
• Výrobce: Den Braven
• Označení produktu: TA21108
• EAN: 8595100111210
• Balení: 400 ml

Signální slovo:
NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru