Agro CS FLORIA Lesk na listy (aerosol) 400 ml


Lest na listy ve spreji, zvyšující dekorativní vzhled rostlin.


FLORIA Lesk na listy ve spreji zvyšuje dekorativní vzhled pokojových rostlin okrasných listem.
Zároveň působí preventivně před napadením rostlin škůdci.
Jeho použití je vhodné na všechny pokojové rostliny i řezané květiny.
Přípravek obsahuje olejnaté látky pro zlepšení dekorativního vzhledu listů rostlin.
Má antistatický účinek a tím zabraňuje usazování prachu.
Odstraňuje nežádoucí vápenné skvrny.
Použitím přípravku docílíme vysokého lesku listů.

Specifikace:
- Značka: Floria
- Produktové číslo: 008232
- EAN: 8594005002289
- Hmotnost cca: 0,42 kg
- Objem balení: 400 ml
- Výrobce: Agro CS

NEBEZPEČÍ:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Upozornění:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru