Fénix tuhý podpalovač 48 podpalů

Tuhý podpalovač Fénix v kartonové krabičce má kromě estetického významu i praktický, jelikož je možné ho připravovat a skladovat u potravin.
Celkem 48 nařezaných kusů se snadno odlamuje a každý z nich dokáže po zapálení hořet přibližně 5 - 6 minut.
Během těchto minut tuhý podpalovač zapálí všechno vysušené dřevo, které mu podstčíte.

Návod k použití:
1) Nachystejte pevné palivo.
2) Pod pevné palivo uložte podpalovač Fénix.
3) Podpalte

Specifikace:
Značka: Fénix
Typ: Podpalovač - pevný/tuhý
Výrobce: ŠK SPEKTRUM, s.r.o.
Země původu: Slovenská Republika
Hmotnost: 250 g
Váha při plnění: 250g
EAN: 8586001701372

VAROVÁNÍ!
H228 Hořlavá tuhá látka.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj
Zákaz kouření.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru