• ZZN
  • E-shop
  • DROGERIE
  • BIOLIT UNI Spray proti lezoucímu a létajícímu hmyzu s vůní pomeranče 400 ml

BIOLIT UNI Spray proti lezoucímu a létajícímu hmyzu s vůní pomeranče 400 ml


Spray BIOLIT proti lezoucímu hmyzu s vůní pomeranče 400 ml - 5485

Vysoce účinný sprej proti létajícímu a lezoucímu hmyzu v domácnostech: proti mouchám, komárům, molům, vosám, sršňům, švábům, rybenek blech, štěnic, cvrčků, berušek, škvorů, mravenců, stínek, kožojedů. S vůní pomerančového květu.


Balení: 400 ml.

Biolit proti lezoucímu hmyzu (400 ml) - pomerančový květ:

Biolit je vysoce účinný insekticid ve spreji díky složení působí okamžitě během několika sekund a poskytuje ochranu až 4 týdny. Působí na lezoucí hmyz hako jsou např. rus domácí, mravenci, pavouci, rybenky, ploštice aj. Zahubí dospělé šváby i jejich vajíčka.

POUŽITÍ:

Před použitím důkladně protřepejte. Otočte dýzu nádobky směrem od obličeje a nasměrujte ji na povrch, který chcete ošetřit a pevně stlačte aplikátor. Nastříkejte přímo na lezoucí hmyz, na místa, kde se skrývá nebo často vyskytuje: na podlahové lišty a desky, vlhká místa, mezery kolem dřezů, odpadů a potrubí, koše, za poličkami, skříňkami a dalšími ukládacími prostory... Pro dlouhodobou účinnost nastříkejte přípravek na cesty výskytu hmyzu, skrytá místa, do štěrbin ve stěnách a na všechny otvory ve dveřích a oknech. Stříkejte ze vzdálenosti 1 m (přibližně 5 s/délkovýmetrk). 15 minut po nastříkání přípravku místnost vyvětrejte.

Účinné látky:
0,1 g cypermethrinu a 0,1 g imiprothrinu ve 100 g přípravku.

UPOZORNĚNÍ:

Extrémně hořlavý aerosol! Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovejte mimo dosah dětí. Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení očí, několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C, Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření! Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zdrojů zapálení. Nepropichujte ani nespalujte po použití. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Nestříkejte na osoby a zvířata. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Nestříkejte na tapety. Aplikujte min. 1 m od všech povrchů a stěn. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Odstraňte obal/obsah v rámci tříděného odpadu. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Neodhazujte do volné přírody.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru