LAGUNA Zima 1l


Přípravek je určen pro zazimování bazénů.

Přípravek v kapalné formě je určen pro zazimování bazénů. Působí proti tvorbě řas, bakterií a proti usazování tvrdosti v bazénové vodě.

Použití:
- Použitím uvedeného přípravku se usnadní zahájení jarního provozu bazénu.
- Dezinfekční a algicidní účinek přípravku zajistí uchování bazénové vody během zimního období.
- Přípravek nezamezí zamrznutí vody.

Návod k použití:
- Přípravek se bez ředění vlije do bazénu, voda se nechá řádně promíchat, následně se zníží hladina vody, odmontuje příslušenství bazénu a bazén se zakryje fólií.
- Usazeniny, které vzniknou po odpouštění vody je vhodné očistit přípravkem Laguna clear.

Přípravek v kapalné formě je určen pro zazimování bazénů. Působí proti tvorbě řas, bakterií a proti usazování tvrdosti v bazénové vodě.

Použití:
- Použitím uvedeného přípravku se usnadní zahájení jarního provozu bazénu.
- Dezinfekční a algicidní účinek přípravku zajistí uchování bazénové vody během zimního období.
- Přípravek nezamezí zamrznutí vody.

Návod k použití:
- Přípravek se bez ředění vlije do bazénu, voda se nechá řádně promíchat, následně se sníží hladina vody, odmontuje příslušenství bazénu a bazén se zakryje fólií.
- Usazeniny, které vzniknou po odpouštění vody je vhodné očistit přípravkem Laguna clear.

Dávkování: 500 ml/10 m3 vody.
Spotřeba: 500 ml / 10 m3
Balení: 1 l
Výrobce: Stachema CZ
Země původu: Česká Republika
EAN: 8595039301027NEBEZPEČÍ
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru